Tag: Operadyse

OPERADYSE - 2013 - Pandemonium
Posted in Recenzje Recenzje - O

OPERADYSE – 2013 – Pandemonium

„Pandemonium” jest płytą zwartą, gotową do zawojowania światem.

więcej