Tag: Aleksander Mrożek

Posted in Recenzje Recenzje - M

ALEKSANDER MROŻEK – 1994/2023 – Pora na Czarownice – Soundtrack

„Pora na Czarownice” jest filmem, który w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia poruszył temat tabu. Narkomania i AIDS były czymś o czym mówiono niechętnie a świadomość problemu dopiero przebijała się w społeczeństwie jak i środkach masowego przekazu.

więcej